Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden 1582 21,7% 25,5% 22,7% 30,1% 8,4% 48,3% 51,7% 0,5% 4,3%
Summa 1582 21,7% 25,5% 22,7% 30,1% 8,4% 48,3% 51,7% 0,5% 4,3%

http://www.val.se