Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tallåsen-Sörgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tallåsen-Sörgärdet 1446 19,6% 29,1% 22,3% 29,0% 8,4% 47,4% 52,6% 0,3% 1,5%
Summa 1446 19,6% 29,1% 22,3% 29,0% 8,4% 47,4% 52,6% 0,3% 1,5%

http://www.val.se