Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen 1232 22,7% 32,5% 21,9% 22,9% 9,3% 50,1% 49,9% 0,8% 1,5%
Summa 1232 22,7% 32,5% 21,9% 22,9% 9,3% 50,1% 49,9% 0,8% 1,5%

http://www.val.se