Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Finninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Finninge 1089 14,0% 41,7% 24,8% 19,6% 8,6% 50,0% 50,0% 0,6% 1,4%
Summa 1089 14,0% 41,7% 24,8% 19,6% 8,6% 50,0% 50,0% 0,6% 1,4%

http://www.val.se