Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strängnäs centrum-Lillgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strängnäs centrum-Lillgärdet 1496 16,2% 16,6% 17,7% 49,5% 5,6% 42,4% 57,6% 0,3% 0,8%
Summa 1496 16,2% 16,6% 17,7% 49,5% 5,6% 42,4% 57,6% 0,3% 0,8%

http://www.val.se