Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tosterö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tosterö 1707 16,6% 40,3% 24,0% 19,1% 9,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,2%
Summa 1707 16,6% 40,3% 24,0% 19,1% 9,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,2%

http://www.val.se