Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Aspö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 882 8,6% 31,3% 29,7% 30,4% 4,4% 51,7% 48,3% 0,9% 2,0%
Summa 882 8,6% 31,3% 29,7% 30,4% 4,4% 51,7% 48,3% 0,9% 2,0%

http://www.val.se