Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariefred C-Läggesta-Hedlandet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariefred C-Läggesta-Hedlandet 1479 11,5% 36,6% 22,5% 29,3% 5,3% 47,7% 52,3% 0,5% 2,3%
Summa 1479 11,5% 36,6% 22,5% 29,3% 5,3% 47,7% 52,3% 0,5% 2,3%

http://www.val.se