Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öster-Ekhov-Kalkudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öster-Ekhov-Kalkudden 1389 16,3% 29,4% 26,4% 27,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,7% 1,9%
Summa 1389 16,3% 29,4% 26,4% 27,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,7% 1,9%

http://www.val.se