Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slottsbrinken-Viggeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsbrinken-Viggeby 1179 13,1% 38,3% 28,3% 20,3% 8,2% 50,4% 49,6% 1,0% 1,2%
Summa 1179 13,1% 38,3% 28,3% 20,3% 8,2% 50,4% 49,6% 1,0% 1,2%

http://www.val.se