Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 577 10,6% 36,0% 27,7% 25,6% 4,2% 51,0% 49,0% 1,2% 0,7%
Summa 577 10,6% 36,0% 27,7% 25,6% 4,2% 51,0% 49,0% 1,2% 0,7%

http://www.val.se