Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Härad 745 17,2% 32,6% 29,4% 20,8% 7,5% 50,9% 49,1% 0,7% 1,7%
Summa 745 17,2% 32,6% 29,4% 20,8% 7,5% 50,9% 49,1% 0,7% 1,7%

http://www.val.se