Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trosa Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1794 13,8% 25,5% 23,0% 37,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,7% 1,2%
Summa 1794 13,8% 25,5% 23,0% 37,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,7% 1,2%

http://www.val.se