Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vagnhärad Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Norra 1204 16,5% 32,7% 26,0% 24,8% 7,9% 49,3% 50,7% 0,4% 1,8%
Summa 1204 16,5% 32,7% 26,0% 24,8% 7,9% 49,3% 50,7% 0,4% 1,8%

http://www.val.se