Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vagnhärad Centralt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Centralt 1090 21,2% 32,4% 21,4% 25,0% 9,6% 49,4% 50,6% 0,8% 1,1%
Summa 1090 21,2% 32,4% 21,4% 25,0% 9,6% 49,4% 50,6% 0,8% 1,1%

http://www.val.se