Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerljung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerljung 801 15,0% 30,7% 32,0% 22,3% 9,4% 51,1% 48,9% 0,6% 0,7%
Summa 801 15,0% 30,7% 32,0% 22,3% 9,4% 51,1% 48,9% 0,6% 0,7%

http://www.val.se