Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lysing

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysing 1239 14,7% 27,0% 21,5% 36,8% 8,3% 47,9% 52,1% 0,4% 1,0%
Summa 1239 14,7% 27,0% 21,5% 36,8% 8,3% 47,9% 52,1% 0,4% 1,0%

http://www.val.se