Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Asby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Asby 410 14,9% 22,9% 27,1% 35,1% 7,3% 50,5% 49,5% 0,2% 0,5%
Summa 410 14,9% 22,9% 27,1% 35,1% 7,3% 50,5% 49,5% 0,2% 0,5%

http://www.val.se