Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Horn-Hycklinge-Björkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Horn-Hycklinge-Björkfors 1254 11,2% 19,9% 31,1% 37,8% 6,0% 52,5% 47,5% 1,0% 0,7%
Summa 1254 11,2% 19,9% 31,1% 37,8% 6,0% 52,5% 47,5% 1,0% 0,7%

http://www.val.se