Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Villahagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Villahagen 1406 14,6% 33,9% 26,3% 25,2% 7,4% 49,9% 50,1% 0,3% 2,2%
Summa 1406 14,6% 33,9% 26,3% 25,2% 7,4% 49,9% 50,1% 0,3% 2,2%

http://www.val.se