Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård 1210 15,0% 25,3% 21,2% 38,5% 7,9% 49,8% 50,2% 0,3% 0,7%
Summa 1210 15,0% 25,3% 21,2% 38,5% 7,9% 49,8% 50,2% 0,3% 0,7%

http://www.val.se