Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hannäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hannäs 400 14,8% 23,8% 32,0% 29,5% 6,2% 55,0% 45,0% 0,2% 1,2%
Summa 400 14,8% 23,8% 32,0% 29,5% 6,2% 55,0% 45,0% 0,2% 1,2%

http://www.val.se