Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gärdserum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gärdserum 554 12,5% 24,5% 31,2% 31,8% 7,6% 53,2% 46,8% 0,7% 0,4%
Summa 554 12,5% 24,5% 31,2% 31,8% 7,6% 53,2% 46,8% 0,7% 0,4%

http://www.val.se