Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viggestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viggestorp 1521 14,7% 32,3% 24,5% 28,5% 7,0% 49,8% 50,2% 0,5% 1,3%
Summa 1521 14,7% 32,3% 24,5% 28,5% 7,0% 49,8% 50,2% 0,5% 1,3%

http://www.val.se