Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Storängen 1422 21,4% 25,3% 22,0% 31,3% 8,4% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%
Summa 1422 21,4% 25,3% 22,0% 31,3% 8,4% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%

http://www.val.se