Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lotorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lotorp 862 15,1% 36,5% 26,9% 21,5% 7,8% 51,9% 48,1% 0,5% 0,7%
Summa 862 15,1% 36,5% 26,9% 21,5% 7,8% 51,9% 48,1% 0,5% 0,7%

http://www.val.se