Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hårstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hårstorp 1586 11,5% 30,1% 27,2% 31,1% 5,7% 51,3% 48,7% 0,4% 0,9%
Summa 1586 11,5% 30,1% 27,2% 31,1% 5,7% 51,3% 48,7% 0,4% 0,9%

http://www.val.se