Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällestad 781 13,2% 29,1% 25,7% 32,0% 5,2% 52,5% 47,5%   1,2%
Summa 781 13,2% 29,1% 25,7% 32,0% 5,2% 52,5% 47,5% 1,2%

http://www.val.se