Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Regna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Regna 454 15,9% 22,2% 28,2% 33,7% 6,8% 53,5% 46,5% 0,4% 0,2%
Summa 454 15,9% 22,2% 28,2% 33,7% 6,8% 53,5% 46,5% 0,4% 0,2%

http://www.val.se