Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaryd 411 11,2% 23,4% 35,0% 30,4% 6,8% 52,6% 47,4% 0,5% 0,7%
Summa 411 11,2% 23,4% 35,0% 30,4% 6,8% 52,6% 47,4% 0,5% 0,7%

http://www.val.se