Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rejmyre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rejmyre 846 11,9% 26,4% 25,7% 36,1% 5,0% 50,0% 50,0% 0,2% 0,7%
Summa 846 11,9% 26,4% 25,7% 36,1% 5,0% 50,0% 50,0% 0,2% 0,7%

http://www.val.se