Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brenäs 365 10,4% 29,3% 32,1% 28,2% 5,2% 52,9% 47,1% 0,3% 1,1%
Summa 365 10,4% 29,3% 32,1% 28,2% 5,2% 52,9% 47,1% 0,3% 1,1%

http://www.val.se