Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ringarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringarum 1113 14,9% 29,4% 26,8% 28,9% 7,8% 50,5% 49,5% 0,5% 1,4%
Summa 1113 14,9% 29,4% 26,8% 28,9% 7,8% 50,5% 49,5% 0,5% 1,4%

http://www.val.se