Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gusum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gusum 1360 14,0% 27,4% 28,5% 30,1% 7,0% 52,6% 47,4% 0,3% 1,0%
Summa 1360 14,0% 27,4% 28,5% 30,1% 7,0% 52,6% 47,4% 0,3% 1,0%

http://www.val.se