Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gryt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 732 7,9% 15,2% 29,8% 47,1% 3,8% 52,7% 47,3% 0,8% 1,5%
Summa 732 7,9% 15,2% 29,8% 47,1% 3,8% 52,7% 47,3% 0,8% 1,5%

http://www.val.se