Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tryserum-Östra Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tryserum-Östra Ed 719 11,8% 23,8% 29,6% 34,8% 6,7% 50,8% 49,2% 0,6% 1,7%
Summa 719 11,8% 23,8% 29,6% 34,8% 6,7% 50,8% 49,2% 0,6% 1,7%

http://www.val.se