Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 2 (Hunneberg)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1364 39,8% 29,5% 15,5% 15,2% 11,1% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%
Summa 1364 39,8% 29,5% 15,5% 15,2% 11,1% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%

http://www.val.se