Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö) 1268 47,9% 27,9% 13,0% 11,1% 12,5% 48,9% 51,1% 0,4% 3,2%
Summa 1268 47,9% 27,9% 13,0% 11,1% 12,5% 48,9% 51,1% 0,4% 3,2%

http://www.val.se