Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V) 1283 43,3% 30,6% 14,4% 11,7% 9,3% 53,5% 46,5% 0,2% 2,7%
Summa 1283 43,3% 30,6% 14,4% 11,7% 9,3% 53,5% 46,5% 0,2% 2,7%

http://www.val.se