Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 6 (Kanberget mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1410 31,6% 22,2% 22,0% 24,3% 9,1% 48,6% 51,4% 0,2% 3,0%
Summa 1410 31,6% 22,2% 22,0% 24,3% 9,1% 48,6% 51,4% 0,2% 3,0%

http://www.val.se