Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan) 1367 26,6% 31,1% 17,7% 24,6% 8,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%
Summa 1367 26,6% 31,1% 17,7% 24,6% 8,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%

http://www.val.se