Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 9 (Gottfridsberg NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 9 (Gottfridsberg NO) 1381 41,2% 29,2% 15,1% 14,6% 11,8% 49,8% 50,2% 0,1% 1,6%
Summa 1381 41,2% 29,2% 15,1% 14,6% 11,8% 49,8% 50,2% 0,1% 1,6%

http://www.val.se