Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO) 1224 46,2% 21,3% 12,1% 20,3% 17,6% 50,8% 49,2% 0,8% 2,4%
Summa 1224 46,2% 21,3% 12,1% 20,3% 17,6% 50,8% 49,2% 0,8% 2,4%

http://www.val.se