Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 11 (Fridhem)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 11 (Fridhem) 1247 28,0% 30,8% 21,7% 19,6% 8,3% 52,0% 48,0% 0,7% 1,8%
Summa 1247 28,0% 30,8% 21,7% 19,6% 8,3% 52,0% 48,0% 0,7% 1,8%

http://www.val.se