Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 13 (Åbylund)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 13 (Åbylund) 1411 33,0% 28,2% 16,7% 22,2% 8,2% 52,7% 47,3% 0,4% 2,4%
Summa 1411 33,0% 28,2% 16,7% 22,2% 8,2% 52,7% 47,3% 0,4% 2,4%

http://www.val.se