Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 16 (T1 S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 16 (T1 S) 1028 23,6% 44,7% 17,6% 14,0% 8,6% 48,6% 51,4% 0,9% 1,8%
Summa 1028 23,6% 44,7% 17,6% 14,0% 8,6% 48,6% 51,4% 0,9% 1,8%

http://www.val.se