Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 17 (Innerstaden N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1395 30,9% 24,3% 22,4% 22,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,3% 2,3%
Summa 1395 30,9% 24,3% 22,4% 22,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,3% 2,3%

http://www.val.se