Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 1 (Innerstaden NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1409 32,5% 31,2% 20,6% 15,8% 10,1% 48,3% 51,7% 0,6% 2,7%
Summa 1409 32,5% 31,2% 20,6% 15,8% 10,1% 48,3% 51,7% 0,6% 2,7%

http://www.val.se