Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 2 (Innerstaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1285 27,3% 23,7% 19,5% 29,4% 8,8% 48,9% 51,1% 0,2% 3,0%
Summa 1285 27,3% 23,7% 19,5% 29,4% 8,8% 48,9% 51,1% 0,2% 3,0%

http://www.val.se