Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 3 (Hejdegården)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1445 39,5% 26,3% 20,1% 14,0% 13,6% 52,3% 47,7% 0,3% 2,2%
Summa 1445 39,5% 26,3% 20,1% 14,0% 13,6% 52,3% 47,7% 0,3% 2,2%

http://www.val.se